Register for avlshann

NBV sitt register for avlshanner er med på å fremme birmarasen etter våre vedtekter, §2. Vi ønsker derfor at så mange som mulig benytter seg av fordelene ved å legge ut sin hannkatt hos oss.

Alle hannkatter som legges ut på på dette registeret oppfyller retningslinjene som NBV har laget for avlshanner. Alle krav er kontrollert av medlemmer i styret og kopier av alle dokumet oppbevares hos oss. Det er alikevel den som låner eller låner ut sin avlskatt ansvarlig for at alle papirer foreligger og er i orden. NBV har laget retningslinjer for avlshann. Her finner du lover og regler for hold av avlshann og råd til hva som bør stå i kontrakter. NBV anbefaler at kontrakter alltid er signert i forveien for å unngå missforståelser.  

Hvis du ønsker å legge ut din hannkatt på våre sider så ta kontakt med noen i styret.

No results.