Retningslinjer for avlshann

Norske Birmavenner ønsker å føre et mer presist og mest mulig informativt register for oppdrettere og tilby en bedre tjeneste til hannkatteiere. Det har i lengre tid vært veldig få hannkatter liggende ute her, men det viser seg at det er et relativt stort og udekket behov for hannkatter til parring. Mange oppdrettere, spesielt nyetablerte har problemer med å finne en fertil hannkatt. NBV ønsker å legge til rette for medlemmer som har katter i avl ved å formidle informasjon om kattene og sørge for at korrekte og relevante opplysninger finnes.

Medlemmer har mulighet til å registerere hannkatter i avlhannsregisteret. Skjema for utfylling kan lastes ned nedenfor og sendes til styret sammen med nødvendige dokumenter enten via e-post eller brevpost.

NBVs RETNINGSLINJER FOR AVLSHANN

SKJEMA FOR REGISTRERING