Diabetes

Diabetes mellitus är en av de vanligaste förekommande endokrina sjukdomarna hos katt. Diabetes kan utvecklas hos katter i alla åldrar, raser och kön. De katter som har hög risk att få sjukdomen är medelålders till äldre kastrerade hankatter.

Brosjyre

Laste ned brosjyre om diabetes og behandling hos katt her.

Pågående forskning

Les om pågående forskning i Diabetes hos katt – epidemiologi, etik och diagnostik her

Se innslag på TV

Projektet presenterades i januari 2013 på TV4:s nyheter