Feline Infektiøs Peritonit (FIP) hos katt – det nyeste

 

Tekst:

 

FIP är en virussjukdom som er spredd over hele verlden. Den rammer kun katter, ofte yngre rasekatter (under 2 år).

 

Årsak

FIP kommer av ett coronavirus (FCoV) som er vanlig blandt katter, i katterier der sykdommen spres mellom katter.  FCoV er ikke årsak til sykdom men noen individer kan få diare´ som normalt går over. I noen få tilfeller muterer viruset og sprer seg fra tarmen ut i kroppen der den danner små byller (torr FIP) eller infeksjon i blodkar (våt FIP). Den tørre varianten utvikles vanligvis langsomere med diffuse symptomer mens den våte er mer dramatisk med tydelige symptomer og død innen noen uker. Det er vanlig at FIP opptrer som en blandning mellom tørr og våt FIP.

Smitten skjer via avføring i kattesanden. Det muterende FIP viruset smitter ikke direkte fra en katt til en annen men FIP katter utsøndrer ofte coronavirus som kan infektere andre katter og som kan mutere enda en gang. Viruset kan overleve i et par uker i skittent miljø.

Det er ikke kjent hvorfor individer får FIP men det finnes flere faktorer som kan være involvert. Alder er en faktor og tilsynelatende er yngre katter mer disponert. Det finnes ærftlige faktorer men ingen kan forklare hvorfor noen oppdrettere er mer utsatt en andre.

Les mer om nye funn på forskningsfronten vedr denne fryktede sykdommen. (noen av lenkene er utdatert – se nye lenker nedover)

http://www.chicagonow.com/steve-dales-pet-world/2011/06/winn-feline-symposium-reveals-promise-to-treat-fip/

http://www.chicagonow.com/steve-dales-pet-world/2011/04/dr-susan-little-with-the-latest-on-fip/

De fremste forskerne innen feltet:

Dr. Al Legendre http://www.vet.utk.edu/faculty/legendre.php

Dr. Niels Pedersen http://faculty.vetmed.ucdavis.edu/faculty/ncpedersen/

http://www.vetmed.ucdavis.edu/ccah/research/fip.cfm

http://www.vetmed.ucdavis.edu/ccah/local-assets/pdfs/FIPReview_FinalVerstion_Dec2008.pdf

http://www.vetmed.ucdavis.edu/ccah/local-assets/pdfs/PedersenFIPinterview9-10-08.pdf

Ny medisin under uttesting:

http://www.sassandsass.com/pages/aboutus/news/

FIP er også nærmere beskrevet i Dr. Susan Littles bok om kattens helse

http://www.amazon.com/Cat-Clinical-Medicine-Management-1e/dp/1437706606

Winn Feline Health Symposium

http://www.winnfelinehealth.org/health/fip.html

 

Lenke til de seneste innen forskning om FIP