Chlamydia

Chlamydia
Av dyrlege Thomas O. Larsen

Hva er Chlamydia hos katt?
Chlamydia infeksjon hos katt er typisk en øyebetennelse. Alle katter kan få øyebetennelse av Chlamydia, men man ser spesielt infeksjoner på steder, der mange katter holdes sammen. Det vil spesielt dreie seg om rasekatter.

Hva er symptomene på Chlamydia?
Symptomene på en Chlamydia infeksjon er ofte en vedvarende øyebetennelse. I noen tilfeller ser man samtidig tegn på forkjølelse i form av utflod fra nesen, samt hoste. Infeksjonen starter i mange tilfeller kun i det ene øyet, som katten så kniper sammen, på grunn av smerte. Det kommer vannaktig utflod fra øyet, som senere blir mer tykt flytende.

Hvordan kan din dyrlege stille diagnosen Chlamydia?
Ut fra kattens symptomer får din dyrlege mistanke om, at katten har en Chlamydia infeksjon. Mistanken bekreftes ved å ta en prøve fra din katts øyeslimhinne. Prøven kan undersøkes på flere måter og ofte er det en god ide også å undersøke for herpesvirus, som kan gi de samme symptomene eller være der samtidig:

En metode påviser noen karakteristiske forandringer i slimhindens celler, såkalte intacytoplasmatiske inklusjons – legemer.

Den beste metode var tidligere å påvise Chlamydia ved å dyrke Chlamydia organismene, men metoden er vanskelig, fordi det er vanskelig å få organismene til å formere seg.

Den beste og mest nøyaktige måten i dag er ved PCR testing

Hvordan behandles chlamydia?
Chlamydia kan behandles med visse typer antibiotika, særlig oxytetracyklin produkter er effektive.

Hvordan er fremtiden for din katt, hvis den har hatt chlamydia?
Chlamydiainfektion hos katter er ikke livstruende. De fleste katte blir fullstendig friske etter en infeksjon med riktig og langvarig behandling.

Hvorfor får katter Chlamydia infeksjon?
Smitten overføres ved kontakt med andre katter, typisk fra foreldre-katten til kattungene. Mange katter er smittet uten å ha symptomer, og er således friske smittebærere. Smitten sprees særlig gjennom kontakt med øye flaten samt nese sekret.

Hva er risikoen for, at din katt får en Chlamydiainfektion?
Vi vet ikke nøyaktig, hvor stor utbredelsen av Chlamydia det er hos katter i Danmark. I utenlandske undersøkelser svinger forekomsten av Chlamydia fra 5-30% blant friske katter. I en mindre dansk undersøkelse av 29 katte med øyebetennelse hadde 45% av kattene Chlamydia infeksjon.

Hvilke raser er spesielt utsatt for å få Chlamydia?
Alle raser har like stor risiko for å få Chlamydia. En engelsk undersøkelse har vist, at hannkatter har en større risiko for å få Chlamydia enn hunnkatter.