FeLV (felint leukemi virus)

FeLV er et smittsomt retrovirus som er endemisk i mange regioner i verden. Utbredelsen er særlig høy i tette kattepopulasjoner. Smitten skjer gjennom kontakt (spytt og sekret fra nesen) og gjennom biting og slikking. Klinisk friske katter som er viremiske bærere utgjør den største trusselen. Etter infeksjonen oppstår en viremi. Noen katter serokonverterer og kvitter seg med viruset. Andre infiserte katter går inn i en tilstand av kronisk viremi. Dette fører enten til utvikling av proliferative sykdommer som lymfosarkom/ leukemi eller til ikke proliferative sykdommer som anemi eller immunsuppresjon. Før eller siden fører dette til døden.
Symptomer
Ca. 2 -3 dager etter virus er oppdaget i organismen ser man, at katten er nedstemt, utrivelig, tørr hårlag, gulsot, begynnende avmagring, hævende lymfekirtler, hoste, puste problemer, evt. breknig og diaré.

Inkubationstiden (fra virus bliver oppdaget, til sykdommen bryter ud) er usikker, men man tror, den er ca. 2 – 3 måneder.

FeLV positve avlskatter vil nesten alltid føde kattunger som er infiserte.