Herpes infeksjon hos katter

Av dyrlege Christina Brock

Hva er herpes infeksjon?
Herpes, FHV1, er en virusinfeksjon i kattens øvre luftveier, nese og øyne. Virus kaldes også for Felin Rhinotracheitis virus. Viruset finnes i cellene i de øvre luftveie, i øyenslimhinden, i mandlene og i den myke ganen.

Er katten infisert, vil den – i likhet med herpes infiserte mennesker – periodevis i resten av sitt liv utskille herpesvirus. En katt kan være aktiv virusutskiller i mange uker etter en overslått infeksjon.Stress vil ofte føre til en aktivering av virus; katten får symptomer på infeksjon, og vil etterfølgende være virusutskiller.

Inkubasjonstiden er ofte mellom 2 og 6 dager.

Hva er symptomene på herpesinfeksjon?
Symptomene avhenger av tidligere oppnådd immunitet (vaksine), kattens alder, dens sunnhetstilstand, varigheten av smittepåvirkningen og selve smittetrykket (challenge).

Nyfødte kattunger er, såfremt moren er regelrett vaksinert, beskyttet av de antistoffer, de har tatt opp gjennom morsmelken.

Nyfødte kattunger fra en ikke-vaksinert mor, eller kattunger flasket opp på morsmelkserstatning, er veldig mottakelige for smitte med herpesvirus. Hos disse kattungene sees i 2-4-ukers alderen, som resultat en alvorlig infeksjon, symptomer fra øynene.

Det er karakteristisk, at hele kullet er smittet.

Rødmen i øyet/øynene.

Fremfall av tredje øyelokk og purlulent øyebetennelse.

Kattunger i 8-10-ukersalderen angripes hardest, da innholdet av de antistoffer, de har fått overført fra moren, er dalende, og kattungene selv enda ikke vaksinert.

Plutselige nyse anfall, hvor kattungene kan nyse opp til 20 ganger i strekk.

Vannaktig utflod fra nesen.

Vannaktig utflod fra øynene.

Feber.

Manglende spiselyst.

Etter et par dager sees sekundær bakteriell infeksjon, kattungene får øyebetennelse.

Kattungen kan være så tilstoppet i nesen, at den trekker luft med åpen munn.

I sjeldne tilfeller sees nedbrytning av nesemuslingens knokkelsvev.

Et meget fremskredent forløp fører ofte til bronkitt og hoste.

Kattunger opp til 6 måneders alderen:
Ofte har kattungene i denne aldersgruppen en selvbegrensende infeksjon med milde symptomer. Da de fleste kattunger vaksineres i 12- og 16-ukers alderen, har de et bedre spesifikt immunforsvar mot smitten.

Voksne katter:
Ofte sees en mild form av over stående symptomer.

Hvordan kan din dyrlege stille diagnosen herpesinfeksjon?
Dyrlegen kan stille diagnosen ut fra de kliniske symptomer kombinert med en laboratorietest, hvor man påviser selve herpesviruset på en svaberprøve fra øyeslimhinnen.

Hvordan behandles herpesinfeksjon?
Det finnes ikke en effektiv behandling av herpesinfektion, da katten vil være livslang bærer av viruset. Ved utbrudd kan katten behandles med antibiotika, øyesalve, aciclovir og lysing. Dette vil forbedre kattens livs kvalitet.

Behandlingene skal strekke seg over måneder.

Hva er fremtiden for din katt, om den får herpes infeksjon?
Hvis din katt er smittet i 8-10-ukers alderen, må du innstille deg på, at den vil være kronisk bærer av viruset. Dette betyr, at stress som f.eks. flytting, fødsel, diegivning, sykdom og behandling med binyrebark hormon vil kunne fremprovosere en ny periode med virusutskillelse.

Hvorfor får katter herpesinfeksjon?
Katter smittes ved tett fysisk kontakt med en katt, som er virusutskiller. Virus overlever kun kort tid ved stuetemperatur.

Hva kan jeg selv gjøre for å forebygge herpes infeksjon?
Den letteste måten å forebygge herpesvirus infeksjon på, er å vaksinere katten, når den er 12 og 16 uker gammel, og deretter årlig.

Har du katter fra før, skal du passe godt på ved introduksjon av nye katter. Nye katter bør holdes isolert den første tiden, for å se om flytingen påvirker den, om de får et mildt sykdomsutbrudd. Hvis katten nyser eller får øyeutflod, bør den testes, innen den slippes sammen med de øvrige kattene.

Katter, som har testet positivt for herpes, bør ikke inngå i avl.

Hva er risikoen for, at din katt får herpes infeksjon?
Hvis din katt er sund og frisk, og er basisvaksinert to ganger som kattunge og der etter en gang årlig, er risikoen for smitte med herpesvirus meget liten.

Hvilke raser er spesielt utsatte for at få herpes infeksjon?
Alle katter er mottagelige for smitten.

Herpesinfeksjon er et kjent problem fra mange oppdrettere, da man ofte ikke har vært oppmerksom på, at nye avlsdyr har kunnet introdusere smitten.

Annen kunnskap om herpes infeksjon
Katteinfluensa er en samlet betegnelse for infeksjonssykdommer i de øvre luftveiene hos katter.

40-45% av tilfellene skyldes smitte med herpesvirus og 40-45% skyldes smitte med Calicivirus.

I de resterende tilfellene skyldes smitten infeksjon med Chlamydia.