Katteaids (FIV)

Dette viruset fører til et immunesviktsyndrom som ligner AIDS, som mennesker kan rammes av. Virus kan ikke overføres til mennesker. Katter smittes ved å bli bitt av ett smittebærende dyr. Inkubasjonstiden er iblant lang.