Kattepest (felin panleukopeni )

Kattepest forårsakes av et parvovirus (felint panleukopenivirus) som er nær beslektet med hunden og minkens parvovirus og er relativt vanlig forekommende i Norge. Det er meget resistent utenfor vertsdyret og beholder infektiviteten lenge i miljøet

Sykdommen overføres både ved direkte kontakt mellom katter og indirekte via matskåler, liggeplasser o.l. Viruset skilles ut fra syke katter med spytt, urin og avføring i opp til tre uker etter sykdom.
Det fins også symptomfrie smittebærere som skiller ut virus i små mengder. Viruset kan overføres til mottagelige katter fra matskåler, klær etc.

Ved akutt sykdom kan man se plutselig død etter 4 -9 dager. Dersom kattene overlever 5 -6 dagers sykdomsforløp er prognosene gode. Sykdommen er spesielt farlig for kattunger, men også eldre katter kan bli syke. Symptomer er feber, buksmerter, slapphet, tap av matlyst, oppkast og diaré. Sykdommen kan være dødelig dersom katten ikke behandles. Hvis de overlever, kan de være friske smittebærere i mange år.

Hvis sykdommen kompliseres med andre virussykdommer eller bakterieinfeksjoner, kan det også sees nese- og tåreflod, samt lungebetennelse.

Infeksjon hos drektige katter kan føre til fosterdød eller misdannelser. Hos foster blir lillehjernen angrepet, og dersom katten ikke aborterer, eller kattungene er dødfødte, vil kattungene vise en nedsatt koordineringsevne. De får gjerne et hoppende og ukontrollert ganglag, som imidlertid sjelden ses.

Vaksinen består av inaktivert virus, og kattungene bør vaksineres første gang når de er ca. 12 uker gamle. Første revaksinering foretas ved ett års alder, og revaksinering med tre års mellomrom. Vaksinen finnes i kombinasjon med vaksine mot smittsom luftveisinfeksjon og evt. klamydiainfeksjon