Urenslighet og urinmarkering hos katter

Kilde: Vet. Lars Tessem, Veterinærsentrum Hamar

Urenslighet og uønsket urinmarkeringer er et hyppig problem i kattehold. Katter er veldig renslige dyr, men enkelte sykdommer og tilfeller av uheldige miljøforandringer kan resultere i urenslighet. Urenslige katter gjør sitt fornødne utenfor kattetoalettet, og dette gir lukt- og hygieniske problemer. Urinmarkering er et normalt atferdsmønster hos kjønnsmodne hannkatter, men miljøforandringer og atferdsproblemer kan gi uønsket urinmarkering innendørs. Hannkatter bruker urinmarkeringer til å markere territoriet, og innendørs urinmarkeringer er veldig sjenerende på grunn av lukt- og hygieniske problemer. Katter som lever i et harmonisk og stressfritt miljø, vil ikke være urenslige eller avsette urinmarkeringer innendørs.

Urenslighet og urinmarkeringer kan utløses av mange forskjellige forhold i et kattehold. Dersom man skal kunne eliminere den uønskete atferden, er det derfor av helt avgjørende betydning å finne årsaken til atferdsendringene, samt å skille mellom urenslighet og urinmarkeringer. Urinmarkeringer er karakterisert ved deponering av små mengder urin, og markeingen foregår gjerne stående med endret ansiktsuttrykk. I tillegg foregår denne territoriemarkeringen ofte opp ad noe vertikalt. Ved urenslighet påvises normale mengder urin og avføring deponert like utenfor kattetoalettet, på tepper eller i sengetøy, og urenslige katter gjør det fornødne i sittende stilling.

Ved behandling av urenslighet og uønsket urinmarkering må dyrlegen og eier sammen forsøke å finne årsaken til problemene. Ved hjelp av problemhistorien og en klinisk undersøkelse, samt analyse av en urin- og/eller avføringsprøve, vil dyrlegen kunne påvise eventuelle syklige tilstander i urinveiene og mage-tarm-kanalen, samt hormonelle lidelser, som årsak til problemene. Dersom problemene med urenslighet er å finne i sykdom, må denne behandles. Behandling av urenslighet og urinmarkeringer på grunn av stressende omgivelser krever ofte langt mer tolmodighet og innsats fra eier. Ved å endre på de uheldige miljøforhold, som gir stressrelatert atderd, vil man kunne eliminere urenslig atferd og urinmarkeringer.

Stressrelatert atferd med urenslighet og urinmarkeringer forårsakes blant annet av:

Sosiale relasjoner til andre dyr i husholdningen eller omgivelsene

Introduksjon av nye dyr i katteholdet eller omgivelsene

Flytting til nytt miljø

Avsky overfor den brukte kattesanden eller stedet hvor kattetoalettet er plassert

Uren kattesand (mye urin og avføring)

Manglende pregning

Ved å analysere omgivelsene for nye endringer, som kan forstyrre kattens sosiale relasjoner, og introdusere disse endringer forsiktig, vil man kunne forebygge stressrelatert atderd. I tillegg vil samtidig bruk av katters naturlige dufthormoner (feromoner), som nå fremstilles syntetisk, kunne redusere eller eliminere urenslighet og urinmarkeringer hos ca 70 % av kattene med denne stressrelaterte atferden. I tillegg vil kjønnsmodne hannkatter med urinmarkeringer respondere på kastrering.

Til sist skal det understrekes viktigheten av en grundig rens av områder, hvor katten har tisset med renset petroleum. Dette vil fjerne all urinlukt, og dermed ikke lenger stimulere til urinering på det aktuelle området.