Begreper og forklaringer

Tekst: Ragnhild Holt
Redigering: Sofie Mellegård

Følgende liste er en oversikt med begreper som man bør kunne for å forstå genetikk. Det er viktig å kunne skille mellom hva som blir det synlige uttrykket og hva som ligger bak. Med kunnskap om begreper og forklaringer om hva de innebærer blir alt enklere å forstå.

Dominant: Dominerende gen som alltid blir synlig
Recessiv: Vikende gen – kommer ikke til syne uten at det finnes to like gener – ett fra far og ett fra mor
Agouti: Et dominant gen som gjør at hårene i kattens pels brytes opp i bånd med striper i kattens farge (Tabby)
Non agouti: Gen som gjør at kattens tabbymønster ikke vises
Dilusjon: Betyr fortynning av farge. Er et recessivt gen og må komme fra begge foreldrene:

Effekten blir følgende:
• Svart – blir til blått
• Rød – blir til creme
• Sjokolade – blir til lilla
• Cinnamon – blir til fawn

Fenotype: Hvordan katten ser ut – synlige egenskaper
Genotype: Hva katten har av usynlige og synlige egenskaper
Homozygot: Katten har to like anlegg for en bestemt egenskap
Heterozygot: Katten har bare ett anlegg for en bestemt egenskap
Inhibitor: Dominant gen som undertrykker fargen i hvert hår = SØLV
Maskefarge: Er et recessivt gen som undertrykker fargen på kroppen (Pointed)
Rufisme: Brunlig farge i pelsen, synes ofte på sølvkatter, men kan også sees på svart
Wide-band: Dominant gen på agouti katter som gjør at hvert gule/sølv agoutiband utvides – golden, shell og shaded

Piebald Spotting S: Et dominant gen som gir hvite flekker
W-genet: Dominant gen som stopper utvikling av pigmentene i pelsen og gir hvit pels.

Tipping Bare den ytterste spissen av hårstråene er farget. Lengden av tippingen er forskjellig. Den minste (letteste, ca. 1/8 av hårlengden) blir shell, neste (ca. 1/5 av hårlengden) blir shaded og den sterkeste tippingen (ca. 1/3 av hårlengden) betegnes som smoke.

Kjønnsbundne farger:
O-genet gir rødfarge og er vanlig hos hankatter, som arver genet fra moren. Hunnkattene må arve O-genet fra begge foreldre for at de blir røde.

Hvilke gener dominerer over andre gener:
• Agouti over non agouti
• Sølv over ikke sølv
• Hvitt over alle farger
• Hvitflekk over ikke hvitflekk
• Fullfarget over maskefarge

Agouti er et gen som styrer kattens mønster:
Det er fire forskjellige hovedmønstre

• Spottet
• Tigret,
• Klassisk
• Ticket
*Spottet/Tigret er dominant over Klassisk.

Pelslengde:
Gen som gir kort pels dominerer over gen som gir lang pels. Dvs. at to langhårkatter aldri kan få korthår avkom, men en langhår og en korthår eller to korthår kan få langhår avkom. Forutsetningen er at korthårkatten(e) ikke er homozygot korthår.

Hva vil den medføre i praksis at en katt er homozygot for ett eller flere anlegg. En agoutikatt kan være homozygot for agouti. Det vil si at uansett hva du parrer denne katten med vil alle avkommene være agouti. Samme katt kan også være homozygot sølv, dette vil medføre at alle avkom vil bli agouti med sølv (sølvtabby/tigret/spottet).

Alle som driver med avl er interessert i hva katten bærer av recessive anlegg. De dominante anleggene ser man, men hva slags anlegg skjuler den? Ser man på foreldrene så vet man hva den skjuler (om den skjuler noe?), men den kan også bære med seg anlegg som har ligget skjult i flere generasjoner bakover.