Hvitflekk – Hvilke gener styrer

Tekst: Bodil Moss

Hvitflekkhet kontra hvite markeringer.

Nyere forskning viser at hvite hansker/sokker hos blant annet Hellig Birma, blir styrt av ett eget gen, det så kalte G-genet, som står for gloves. Dette er identifisert som en mutasjon i KIT genet. G-genet er recessivt, og må derfor opptre i dobbel dose, nedarvet fra både mor og far, for at det skal vises. De hvite hanskene blir assosiert med hellig birma, og er også en del av rasestandarden. Mutasjonen er også funnet hos andre raser, men med veldig lav frekvens. I dag er det utviklet en gentest for denne mutasjonen.

Hvitflekkhet ellers på kroppen, som løpere og hakeflekker, er enda usikkert hvordan det nedarves. Denne hvitflekkheten blir styrt av genet som heter s-genet, som står for spotting. Dette er et ufullstendig dominant gen, og opererer sammen med andre recessive gen, som f.eks g genet for hansker. Slike hvite flekker blir på birmaen karakterisert som feil på rasestandarden. Disse kan derfor ikke stilles ut, og bør derfor heller ikke brukes i avl.