Årets ungdyr

Eiere: Jan og Tove Stalder
Categories: Årets ungdyr
Return to top.
Eiere: Jan og Tove Stalder
Categories: Årets ungdyr
Return to top.
Oppdrettere: Therese og Kenneth Tandsæther Contact: Eiere: Nils Axel Nissen og Storm Xaron C. Lunde
Categories: Årets ungdyr
Return to top.
Eier: Sigrid C. Saxegaard
Categories: Årets ungdyr
Return to top.
Eiere: Anne Merete og Helge Tøssebro
Categories: Årets ungdyr
Return to top.
Eiere: Anne Merete og Helge Tøssebro
Categories: Årets ungdyr
Return to top.
Eiere: Anita Bjørnli og Per-Arne Hansen
Categories: Årets ungdyr
Return to top.