2009-07-18 KKMN, Premier » PR Premier

Kastrerte katter når denne tittelen etter å ha fått 3 certifikater (CAP) fra 3 forskjellige dommere.

2009-07-18 KKMN, Premier

PR EC (N)Honeyheart’s Twisted Logic JW Oppdretter: Birgitte og Marie Christine BagloEier: Birgitte og Marie Christine Baglo
Photo of 2009-07-18 KKMN, Premier
Categories: PR Premier