Birmaposten

Norske Birmavenner utgir et eget medlemsblad kallt «BIRMAPOSTEN» , som for tilfellet kommer ut 2 ganger i året. Antallet medlemsblader har variert siden klubben ble etablert i 1986. I begynnelsen ble birmaposten kopiert på vanlig kopipapir. Idag trykkes birmaposten i 4 farger på trykkeri.

I medlemsbladet finner du stoff om stell og kattemat, utstillingsnytt, regler, artikler, bilder,  «skrytespalter», oppdretterannonser og andre opplysninger om foreningens aktiviteter.

Ønsker du å skrive eller sende inn bilder til neste utgave av Birmaposten?

Redaksjonen vil gjerne ha artikler av forskjellige slag for å skape innholdsrike blader med dybde og bredde! For eks.: skildring, sammendrag av fagartikler, helse & velferd m.fl. Eller har du en høyt elsket katt som fortjener oppmerksomhet? En Senior, Veteran eller kanskje en kjære som har gått bort til Rainbow Bridge?

Alle innsendte artikler kommer med i en utgivelse men på grunn av begrensninger og behov for varierte temaer. Redaksjonen setter sammen temaer og kanskje just din artikkel passer best i et nummer som ikke kommer med i den førstkommende men neste utgave. Artikler kan også brukes ved en senere anledning og kan også legges ut under relevant tema på hjemmesiden.

Ta gjerne kontakt med redaksjonen om det er noe du lurer på:

Artikler sendes til sekretær: evalill[at]online.no

Categories: Birmaposten
Return to top.
Categories: Birmaposten
Return to top.
Categories: Birmaposten
Return to top.
Categories: Birmaposten
Return to top.