Om NBV

Formål

Norske Birmavenner er en  forening med formål å arbeide aktivt for å fremme rasen Hellig Birma i Norge. Samtidig ønsker vi å bevare birmaens typemessige trekk og verne om en sunn katterase med god helse

Foreningen er en NRR-godkjent rasering, dvs at den har talerett på NRRs GF i saker som omhandler rasen. Norske Birmavenner er pr i dag Norges eneste rasering for Hellig Birma

Litt historikk

På 70- og begynnelsen av 80-tallet vokste det fram en liten interessegruppe som jobbet aktivt for å fremme rasen i Norge. På midten av 80-tallet ble det utarbeidet et forslag til vedtekter for dannelse av en forening, og det ble innkalt flere «birmavenner» til et konstituerende møte den 19.04.1986, hvor foreningen Norske Birmavenner ble lovlig stiftet. Som en liten kuriositet kan nevnes at på Norsk Rasekattklubbs 30-års jubileumsutstilling i 1968 var første gang man hadde en Hellig Birma på en utstilling i Norge.

Medlemsfakta

Foreningen har per november 2012 ca. 150 medlemmer fordelt over hele Norge og faller innenfor to hovedgrupper. De med eget oppdrett og de som eier en selskapskatt.

Aktiviteter

Hobbyutstilling – NBV har lenge hatt som tradisjon å arrangere en årlig hobbyutstilling med innbydelse til ALLE birmaer – både selskapskatter og utstillingskatter. På disse utstillingene konkurreres det om kriterier som beste profil, øyefarge, øreplassering, utmasking, kroppslengde, halelengde, benstamme pels og beste kiler og sokker. For tilfelle er dette en aktivitet som «ligger nede» men hvis interessen finnes så kan hende den dukker opp på listen over årlige gjøremål.

Birmaposten – NBV gir ut et eget medlemsblad to ganger i året. «Birmaposten» tar opp aktuelle temaer, stoff om stell, kattemat, utstillingsnytt, regler og mye annet. Alle våre medlemmer er med å bidrar inn i Birmaposten.

Kan jeg bli medlem?

Svaret er ja. Du kan bli medlem i Norske Birmavenner og trenger ikke nødvendigvis være eier av en Birma. Vi ønsker alle, som har interesse for birmaen, velkommen å melde seg inn i vår rasering. Kanskje du vil være medlem for at du har planer om å kjøpe en birmakatt ved en senere anledning og det kan da være lurt å være medlem en stund for lettere orientere seg å bli kjent med rasen.

Ved å bli medlem får du også tilgang til alle sider på hjemmesiden til NBV!