Birma i Nød

Bakgrunn

Birma i Nød ble opprettet i 2010 da behovet meldte seg. På kort tid fikk Norske Birmavenner flere henvendelser om katter som enten trengte akutt veterinærpleie eller trengte nye hjem av forskjellige grunner. For folk flest er det naturlig å henvende seg til oss når de har en birma som trenger hjelp og vi føler at det er en selvfølge at vi hjelper birmakatter, som jo er «vår rase».

Hvem får hjelp?

Birma i Nød hjelper alle birmakatter uansett årsak og uavhengig om de er medlemmer hos NBV eller ikke. Grunnene til at en birma trenger hjelp er mange men kan for eksempel skyldes at eieren har utviklet allergi eller skal flytte til et sted der ikke katten har mulighet å bli med. Birma i Nød prioriterer kattens behov.

Hva gjør Birma i Nød

Aktivitetene er varierende. Birma i Nød hjelper til å omplassere birmakatter, støtter birmaeiere som har mistet sin birma og hjelper til med leting hvis det lar seg gjøre. Vi har også bistått i akutte situasjoner når en birmakatt er skadet og trenger akutt hjelp.

Hvordan finaniseres Birma i Nød

Alle aktiviteter som drives i regi av Birma i Nød utføres av styremedlemmer utenom de vanlige styreoppgavene på egen fritid. Aktivitetene finansierer helt og holdent av frivilligt donerte middler og påvirker derfor ikke økonomien til NBV og alle transasjoner føres i et eget regnskap. Midlene skal i første hånd brukes der katten trenger aktutt veterinærpleie og eier ikke er å finne. Birma i nød har også arrangert innsamlinger av penger for å sikre at vi har nok middler når vi trenger det.

Kan jeg hjelpe til?

Ja, som medlem kan du delta i alle aktiviteter som drives av Birma i Nød. I 2011 er det f.eks opprettet retningslinjer for omplassering av birmaer for å sikre at katten skal komme til et nytt, trygt hjem og at den nye eieren får den katten som de forventer. Etter erfaringer som er gjort har Birma i Nød laget flere skjemaer og kontrakter for å sikre at birmaen ikke selges videre for profitt. En av målene til Birma i Nød er å etablere et landsdekkende nettverk som kan hjelpe til i nødsituasjoner. Hvis du ønsker å delta i nettverk eller støtte Birma i Nød på annet vis så ta kontakt med noen i styret.

Mer informasjon om Birma i Nøds aktiviteter finner du under referater fra årsmøter.