Sykdom i nedre urinveier hos katt (flutd)

FLUDT er navnet på en gruppe tilstander som forårsaker bettenelse i den nedre delen av urinveiene og som gir lignende symptomer som blærekatarr hos mennesker. Tilstander kan også føre til at det dannes krystaller i urinveiene, noe som kan blokkere utveiene for urinen, spesielt hos hannkatter. I alvorlige tilfeller kan dette føre til skade på nyrene.

Symptomer på FLUDT
fludt

Hvis din katten viser symptomer på at den har FLUDT, kan det være svært ubehagelig for den. En blokkering er farlig, så det er viktig å gjenkjennesymptomene på FLUDT. Tilstanden kan være svært alvorlig. Ta kontakt med veterinæren hvis du oppdager neon av disse tegnene.
VIKTIG! Hvis katten ikke har fri vannlating, kan det skyldes blokkering av urinveiene. Ta umiddelbart kontakt med din veterinær, da denne tilstanden kan være dødelig!

Hva forårsaker FLUTD?
Det er ikke bare en årsak til FLUTD, og derfor vil veterinæren eventuelt foreta diagnostiske tester. Faktorer som øker sannsynligheten for at katten vil utvikle et problem:

FÔR.
Høye nivåer av visse miniraler i föret kan øke faren for krystalldannelse i urinen. Magnesium og fosfat er komponenter i den vanligste urinkrystalltypen, struvitt. Derfor er det viktig å holde nivåen av disse mineralene så lave som mulig i föret.
Föret som katten sprser, påvirker også surheten i urinen (pH). Struvittkrystaller han en tendens til å dannes i mer alkalisk urin, mens andre typer dannes i mindre alkalisk urin. Det er derfor viktig å före med et f¨r som gir den rette pH-verdien for å hindre krystalldannelse.

HJEMMEMILJØ
Mangel på mosjon, å oppholde seg mest innendørs, redusert vanninntakk, og skitne sandkasser kan gjøre at katten urinerer sjeldnere. Dette kan føre til dannelse av krystaller. Katter har en tendens til å drikke mindre hvis vannskålen ikke er fylt helt opp, er for liten, eller er plassert nær sandkassen eller støyende apparater. Katten urinerer gjerne sjeldnere hvis sandkassen er skitten, hvis flere katter deler på den, eller hvis den befinner seg på et urolige sted i huset.

Kroppstilstand.
Overvektige katter er mer utsatt for FLUTD